Bleikerfaret barnehage, Asker kommune

Barnehagen inneholder seks avdelinger og integrert avdeling for barn med spesielle behov med døgnavlasting (overnatting). Det legges vekt på god kontakt mellom inne- og uterom, rasjonell planløsning og kompakt bygningskropp. Inngangsarealer er fremhevet slik at barna lett kan orientere seg. Barnehagen prosjekteres til lavenergistandard. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Linje Arkitektur AS.

  • Navn: Bleikerfaret barnehage, Asker kommune
  • Type: Nybygg, 7-avdelingsbarnehage
  • Byggherre: Asker kommune
  • Tid: Under prosjektering
  • Størrelse:   1 020 m²
  • Bilder: Jiri Havran