Helsehus og omsorgsboliger, Bjørkelangen

Aurskog Høland Kommune har samlet kommunale helsetjenester i et bygg for å få til bedre kunnskapsdeling og samarbeide på tvers av seksjoner i kommunen. Bygget inneholder helsestasjon, hjemmesykepleie, legevakt, fylkestannlege, psykisk helse samt folkehelsekoordinator, og skal på den måten både bidrag til forebyggende og helbredende behandling i kommunen. Et team bestående av Architectopia AS og Spinn arkitekter AS arbeidet med programmering, brukermedvirkning, skisseprosjekt, forprosjekt, søking om rammetillatelse og anbudsdokumenter.

I tillegg til helsesenteret er det oppført 15 omsorgsboliger med tilhørende fellesarealer i et separat bygg. Helsesenteret og omsorgsboligene ble prosjektert  i massivtre men oppført med bærekonstruksjon av stål og betongelementer. Architectopia utarbeidet BREEAM preanalyse som utgangspunkt for prosjektets miljøplan.

 

 

 

  • Navn: Helsehuset, Bjørkelangen
  • Type: Nybygg helsehus og omsorgsboliger
  • Byggherre:  Aurskog Høland kommune
  • Tid:  2015 - ferdigstilt 2018
  • Størrelse:  5200 m² nybygg
  • Bilde: Architectopia AS og Spinn Arkitekter AS