Åssiden, Drammen

Prosjektet omfatter parallelloppdrag for bærekraftig utvikling av Travbanen på Åssiden i Drammen. Et team bestående av Architectopia, SAAHA og Multiconsult utarbeidet prosjektet «City and Land – Hand in Hand» for Åssiden Utvikling AS. Forslaget kombinerer de beste kvaliteter av by og land i en moderne tolkning av hagebykonseptet til Ebenezer Howard.

Det dannes et konsentrert lokalsenter mot tomtens nordre grense. Sentret består av et offentlig torg og høyhus som inneholder boliger, arbeidsplasser, utdanning, kultur og handel. Mot sør planlegges et stort idrettsanlegg med fotball-, tennis- og basketbaner. Mot vest plasseres et boligområde med kompakt blokkbebyggelse. Boligblokkene har en gunstig orientering i forhold til solretning, og trapper ned mot sør for optimal tilgang til sollys.

 

  • Navn: Parallelloppdrag for Åssiden, Drammen
  • Type: Bærekraftig byutvikling
  • Oppdragsgiver: Åssiden Utvikling AS
  • Tid: 2014
  • Bilde: SAAHA