Akershus kunstsenter

Prosjektet er et samarbeid mellom Architectopia og Haugen Zohar. Det omfatter etablering av kunstsenter, kunstplass, teatertorg og skulpturhage. Kunstsenteret skal være et inkluderende kulturelt landemerke i Lillestrøm med sin plassering ved togstasjonen og identitetskapende utforming. Byggets form skaper gode forbindelser mellom inne og ute og definerer en tydelig inngang. Nybygget inneholder utstillingsarealer med ulike størrelser, en kafé og senterets administrasjon.

Bygningskroppen er prosjektert for å være energieffektiv. Passive tiltak omfatter kompakthet, orientering i forhold til solen, plassering av rom ut fra behov for klimatisering, samt hybrid ventilasjonsløsning med mulighet for naturlig utlufting.

Juryen skriver at prosjektet: ”…på beste måte innbyr til en kompakt funksjonell løsning med stor fleksibilitet, spennende romløsninger og en dynamisk åpning med inngangsparti mot gater og park. Prosjektet signaliserer sterkere enn andre prosjekter den dynamiske og nyskapende karakteren av den formidlingen som skal finne sted i et senter for samtidskunst, og gir et spenstig visuelt tilskudd til bymiljøet som samtidig skaper nysgjerrighet for virksomheten”.

  • Navn: Akershus kunstsenter, Lillestrøm
  • Type: Nytt kulturbygg
  • Byggherre: Akershus kunstsenter
  • Tid: vant arkitektkonkurranse 2014
  • Størrelse: ca. 1000 m2
  • Bilder: Donatus Grinius for Haugen/Zohar / Architectopia