Øren skoleutvidelse, Drammen

Architectopia prosjekterer skoleutvidelse og ombygging av eksisterende arealer for Øren skole i Drammen. Skolen opplever vekst i elevtallet og må utvides med undervisningsarealer for å møte nye arealbehov. Architectopia har utarbeidet skisseprosjekt der overordnet organisering til skoleanlegget er ivaretatt. Det er lagt fokus på arealeffektivitet og sterke forbindelser mellom soner i bygg, samt utearealer. Hensikten er å etablerer gode arbeidsforhold og effektiv skolehverdag for både elever og ansatte, med fokus på funksjonalitet, sambruk, og godt inneklima.

Skoleutvidelsen består av sokkel, 1. og 2. etasje. Sokkeletasjen har inngang fra sør og inneholder fellesundervisning og grupperom. 1. og 2. etasje inneholder garderober og klasserom. Skoleutvidelsen er knyttet til eksisterende skolebygg med innvendig forbindelse som består av en «funksjonsvegg», et vertikalt element som rommer mindre samlingsrom for elever, toaletter og driftsarealer.

Eksisterende skolebygg fra 1960-årene er et godt eksempel på moderne skoleanlegg fra perioden og er godt bevart. Ombygging av eksisterende arealer begrenses til et minimum, og vil medføre økt fleksibilitet og mulighet for tilpassing til forskjellig typer undervisning.

Oppdraget ble tildelt via rammeavtale med Drammen Eiendom KF.

  • Navn: Øren skoleutvidelse, Drammen
  • Type:  Skoleutvidelse samt ombygging av eksisterende arealer
  • Byggherre: Drammen Eiendom KF
  • Kontakt byggherre: Prosjektansvarlig Lars Teien
  • Tid: 2015 - 2016
  • Størrelse: ca. 2000 m²
  • Bilde: Architectopia AS
  • Kontakt i Architectopia: Andrew Holt