Øren flerbrukshall

Architectopia arbeider med prosjektering av Øren flerbrukshall i Drammen på oppdrag fra Drammen Eiendom KF.

Ny flerbrukshall skal brukes av Øren skole, Børresen skole, Drammen Ballklub og Idrettsfritidsordningen (IFO). Det tilrettelegges for lokale idretts- og fritidstilbud. Hallen inneholder to gymsaler, styrketreningsrom og garderober. 

  • Navn: Øren flerbrukshall, Drammen
  • Type: prosjektering av flerbrukshall
  • Byggherre: Drammen Eiendom KF
  • Tid: 2014 - 2015
  • Størrelse: 2400m2
  • Bilder: Skandivisual for Architectopia