Kontoret


Architectopia AS arbeider med bærekraftig arkitektur og arealplanlegging. Kontoret har vunnet designkonkurranser innen både arkitektur og arealplanlegging. Vi tegner skoler, barnehager, omsorgsboliger, helsebygg, kontorbygg, kulturbygg og boliger. Vi har mange års erfaring med kommunal saksgang, økonomistyring og medvirkningsprosesser.


Architectopia AS består av arkitekter med bred kunnskap og stort engasjement. Vi mener at gode arkitektoniske og planmessige løsninger skal ivareta stedlig egenart, sunn økonomi og høye miljøhensyn. Vi har en tett dialog med våre kunder og et positiv tverrfaglig samarbeid. Dette skaper forutsigbarhet og trygghet i prosessen.


Architectopia AS har sentral godkjenning for overordnet ansvar for prosjektering, prosjektering av arkitektur og søking. Architectopia AS har rammeavtale med Drammen Eiendom KF for arkitekturprosjektering, og rammeavtale med Lavenergiprogrammet for utvikling av læremateriell om energieffektivitet. Kontoret er medlem av Norwegian Green Building Council (NGBC).


Architectopia AS er med på å realisere et nullutslippssamfunn. Vi jobber med alle sider av problemstillingen og i ulike målestokker; utvikling av fremtidsvisjonen, arkitektprosjektering, arealplanlegging, og forskning og utvikling av nye og innovative løsninger. Kontoret arbeider i tillegg med miljørådgivning, blant annet for BREEAM og passivhus bygg, og med undervisning.

AH_bw.jpeg

Andrew Holt RIBA MNAL

Daglig leder

Andrew Holt startet Architectopia AS for å arbeide for en bærekraftig arkitektur. Som daglig leder i firmaet jobber han med arkitekturprosjektering, miljørådgivning og undervisning. Andrew har jobbet for flere anerkjente arkitektkontorer, blant annet Foster and Partners i London. Han har 18 års erfaring som arkitekt. Andrew er kvalifisert BREEAM NOR rådgiver. Andrew har jobbet som kommunal byggesaksbehandler.

Andrew holder kurs om bærekraftig arkitektur i regi av Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), og har blogg på www.arkitektnytt.no.

E-POST: aholt@architectopia.com
TELEFON: (+47) 907 94 614

Gudrun Jona Arinbjarnardottir MNAL

Sivilarkitekt

Gudrun Jona ble ferdigutdannet sivilarkitekt fra Bergen arkitekthøgskole i 2013. Hun har 2 års erfaring som arkitekt i privat praksis, blant annet fra Studio Granda på Island. Med eget arbeid har hun vunnet Norsk stålforbundets studentpris og konkurranse om fasade av bygg i Reykjavik sentrum der hun designet et passivhus (i samarbeid med Kristin Una Sigurdardottir), begge i 2015.

E-POST: gja@architectopia.com
TELEFON:(+47) 902 71 520

Valentina Petricca

Master’s degree in Architecture

Valentina ble ferdig utdannet fra Sapienza Universitet i Roma i 2016. Hun ble tildelt utmerkelsen «Laureato eccellente» for sitt akademiske arbeid ved universitetet. Valentinas diplomprosjekt omhandlet innovative skoleløsninger for nye tanker innen pedagogikk, og omfattet befaring i Norge. Hun har 1 års erfaring som arkitekt i privat praksis i Norge og erfaring med prosjektering av skoler og omsorgsboliger. Hun har tre måneders formell utdanning i norsk.

E-POST: vpetricca@architectopia.com
TELEFON: (+47) 913 67 423

Teresa Ribu

Ingeniør energi og miljø

Teresa har 5 års erfaring som miljørådgiver. Hun jobber bl.a. som BREEAM NOR revisor, BREEAM NOR rådgiver (AP), passivhusrådgiver og miljørådgiver i FutureBuilt-prosjekter. Teresa var miljørådgiver for utbyggingen av T2- Oslo Lufthavn Gardermoen som ansatt hos NCC. Teresa er deltidsansatt hos Architectopia og jobber samtidig som teknisk koordinator hos Norwegian Green Building Council (NGBC).


TELEFON: (+47) 413 10 003