Brandengen skoleutvidelse, Drammen

Architectopia AS tegner skoleutvidelse for Brandengen skole for Drammen Eiendom KF. Skolen har i dag ca. 540 elever og tallet forventes å øke til 713 innen 2036. Architectopia utarbeider romprogram, skisseprosjekt, forprosjekt, søknad om rammetillatelse, og anbudsdokumenter. Kontoret arbeider i tillegg med søking om tillatelse for riving av bygg på tre eiendommer som berøres av prosjektet. Brandengen skole har motto «Mangfold og Mestring i Mulighetenes skole».

Skoleutvidelsen er del av fornyelse av hele skoleanlegget som også omfatter anlegging av større og bedre utearealer og bygging av ny flerbrukshall. Skoleutvidelsen skal komplementere det eksisterende bygg med moderne, fleksible læringsarealer.

Eksisterende Brandengen skole er tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg og tatt i bruk i 1914. Bygningene har verneklasse A. Eksisterende bygningsmasse har gjennomgått en vesentlig bygningsteknisk oppgradering i senere år med utskifting av vinduer, etterisolering av loft, og etablering av varmepumpe med energibrønner.

Oppdraget ble tildelt via rammeavtale med Drammen Eiendom KF.

  • Navn: Brandengen skoleutvidelse, Drammen
  • Type:  Skoleutvidelse samt ombygging av eksisterende arealer
  • Byggherre: Drammen Eiendom KF
  • Kontakt byggherre: Prosjektansvarlig Lars Teien
  • Tid: 2017
  • Størrelse: ca. 2000 m²
  • Bilde: Rambøll / Veidekke
  • Kontakt i Architectopia: Rasmus Hamann