Helsehuset, Bjørkelangen

Architectopia AS og Spinn Arkitekter AS tegner skisse- og forprosjekt samt entreprisegrunnlag for helsehus i Bjørkelangen for Aurskog Høland Kommune. Byggherren ønsker om å samle kommunale helsetjenester i ett bygg for å få til bedre kunnsaksdeling og samarbeide på tvers av fagfelt. Bygget skal inneholde helsestasjon, hjemmesykepleie, legevakt, fylkestannlege, psykisk helse samt folkehelsekoordinator. I tillegg til helsesenteret prosjekterer teamet 15 omsorgsboliger i et separat bygg på tomten. Omsorgsboligene er foreslått utført i massivtre.

Oppgaver i prosjektet:
•    Programmering/funksjonsanalyse
•    Brukerprosess
•    Parkeringsnotat med alternative parkeringsløsninger
•    Referanseprosjekter og gjennomføring av studietur
•    Utarbeidelse av BREEAM preanalyse
•    Arkitekt for utarbeidelse av skisseprosjekt

 

 

 

  • Navn: Helsehuset, Bjørkelangen
  • Type: Nybygg helsehus og omsorgsboliger
  • Byggherre:  Aurskog Høland kommune
  • Kontakt byggherre: Johan Tørnby
  • Tid:  2015 - 2016
  • Størrelse:  5200 m² nybygg
  • Bilde: Architectopia AS og Spinn Arkitekter AS
  • Kontakt i Architectopia: Rasmus Hamann